ព័ត៌មានជាតិ

សម្រេចបើកដំណើរការផ្សារបឹងកេងកងឡើងវិញ មានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង