ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា


ចិន ៖ អាជ្ញាធរចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា ចិនត្រូវបានគេមើលឃើញមានការកើនឡើងនូវករណីឆ្លង មេរោគប្រចាំ ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលជាង ៥ ខែមកនេះ ជាពិសេសមានការកើនឡើងនៅជុំវិញខេត្តហឺប៉ីដែលបានជុំរុញ ឲ្យករណីឆ្លងក្នុងទីក្រុង ប៉េកាំងបន្តកើនឡើង ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង