ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថៃ បានប្រកាស កាលពីថ្ងៃចន្ន្ទ ថាខ្លួនគ្រោងនឹងចាក់បញ្ចូលវ៉ាក់សាំង


-ថៃ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថៃ បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃចន្ន្ទ ថាខ្លួនគ្រោងនឹងចាក់បញ្ចូលវ៉ាក់សាំង Sinovac និង AstraZeneca ដល់សាធារណៈជន នៅក្នុងកម្មវិធីបង្ការមេរោគជាតិរបស់ខ្លួន ពោលគឺចាក់វ៉ាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac ដូសទី១ ហើយបន្ទាប់មកចាក់ AstraZeneca ដូសទី២ ដើម្បីបង្កើនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង ដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃមេរោគកូវីដ១៩ បំប្លែងខ្លួន ក្នុងប្រទេសថៃ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង