ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ នៅប្រទេសបារាំង ត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩


- បារាំង៖ បុគ្គលិកសុខាភិបាលទាំងអស់ នៅប្រទេសបារាំងត្រូវតែចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ហើយអ្នកដែលចង់ចូលរោងកុន ឬជិះរថភ្លើង នឹងត្រូវបង្ហាញភស្តុតាងចាក់វ៉ាក់សាំងរួច ឬការធ្វើតេស្តអវិជ្ជមាន ក្រោមវិធានថ្មីដែលប្រកាសឡើងដោយប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron កាលពីថ្ងៃចន្ទ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង