ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា បានច្រានចោលនូវសេចក្តីសម្រេច របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស


- រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ា បានច្រានចោលនូវសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលអំពាវនាវ ឱ្យមានការផ្សះផ្សា ជាមួយជនជាតិភាគតិចរ៉ូហ៊ីងយ៉ា ដែលត្រូវបានគេធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ជុំវិញបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង