ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មជ្ឈមណ្ឌលការពារ និងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លង ស.រ.អា បាននិយាយថា


ស.រ.អា ៖ មជ្ឈមណ្ឌលការពារ និងគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងស.រ.អា បាននិយាយថា គេបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid- ១៩ ដូសដំបូងជូនពលរដ្ឋអាមេរិកជិត ៩ លាននាក់ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ ខណៈរដ្ឋជាច្រើន កំពុងបង្កើនការចាក់ថ្នាំ បង្ការរោគ ដែលនៅមិនទាន់ថមថយ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង