ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជនចំណាកស្រុករាប់រយនាក់ បាននាំគ្នាស្លៀកពាក់អាវរងារក្រាស់ៗ និងរំខ្លួនយ៉ាងជិត ដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុធ្លាក់ព្រិល


បូស្នៀ ៖ ជនចំណាកស្រុករាប់រយនាក់ បាននាំគ្នាស្លៀកពាក់អាវរងារក្រាស់ៗ និងរំខ្លួនយ៉ាងជិត ដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាស ធាតុធ្លាក់ព្រិល និងត្រជាក់ស្ទើរកក ខណៈកំពុងជ្រកកោននៅក្នុងអគារ ដែលគេបោះបង់ចោល នៅជុំវិញភាគពាយ័ព្យទី ក្រុង Bihac នៃប្រទេសបូស្នៀ ដើម្បីរងចាំថ្ងៃមួយនៃក្តីសង្ឃឹមថា នឹងអាចឆ្លងកាត់ព្រំដែន ប្រទេសក្រូអាស៊ីទៅដល់សហ ភាពអឺរ៉ុប ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង