ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានតស៊ូ ពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋ Oregon


- ក្រុមអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានតស៊ូពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំមួយនៅរដ្ឋ Oregon ដែលបានឆាបឆេះបំផ្លាញផ្ទះជាង ២ពាន់ខ្នង និងបានជម្លៀសប្រជាជនរាប់រយនាក់ ខណៈដែលភ្លើងឆេះព្រៃ នៅក្នុងរដ្ឋជិតខាងនានា បានចាប់ផ្តើមឆេះមុនរដូវកាលឆេះព្រៃ។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង