ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការិយាល័យ នៃប្រទេសព័រទុយហ្កាល់ បានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតី Marcelo Rebelo de Sousa


ព័រទុយហ្កាល់ ៖ ការិយាល័យ នៃប្រទេសព័រទុយហ្កាល់បានឲ្យដឹងថា លោកប្រធានាធិបតី Marcelo Rebelo de Sousa ដែលកំពុងស្វែងរកអាណត្តិទី ២ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែមករាបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះវីរុសកូវីដ១៩ ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះ លោកមិនបានបង្ហាញរោគសញ្ញាអ្វីទេ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង