ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ឥណ្ឌាយ៉ាងហោចណាស់ មនុស្សចំនួន ២៣ នាក់បានស្លាប់


- ឥណ្ឌា៖ យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន ២៣ នាក់បានស្លាប់ បន្ទាប់ពីផ្ទះជាច្រើនខ្នងបានដួលរលំដោយសារបាក់ជញ្ជាំង និងការបាក់ដី ដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងមូសុងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីហិរញ្ញវត្ថុ Mumbai របស់ប្រទេសឥណ្ឌា ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង