ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រភពពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា ភ្នាក់ងារ FBI បានក្រើនរំលឹកថា


ស.រ.អា ៖ ប្រភពពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធម្នាក់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា ភ្នាក់ងារ FBI បានក្រើនរំលឹកថា ការតវ៉ា ប្រដាប់ដោយអាវុធ នឹងអាចកើតមាននៅ ក្នុងទីក្រុង Washington D.C. និងនៅតាមរដ្ឋទាំង ៥០ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងពេលបើកសម្ពោធពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់ តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី ចូបៃដិន នៅថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង