ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា


កូរ៉េខាងជើង៖ ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង លោក គីមជុងអ៊ុន បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ ក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខណៈលោក បានធ្វើជាគណៈអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយ របស់គណបក្សពលករ ដែលកំពុងកាន់អំណាច ។ ប្រពភ Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង