ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃចន្ទ


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ ក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារ នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា បានធ្វើបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃចន្ទ ស្របគ្នានឹងថ្ងៃបុណ្យជាតិរំលឹកដល់វីរបុរសមីយ៉ាន់ម៉ានានា ក្នុងនោះរួមមានទាំងឪពុករបស់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោត ដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួន គឺលោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី ផងដែរ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង