ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន បានឲ្យដឹងថា


- ចិន៖ កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន បានឲ្យដឹងថាចិនបានដាក់បង្ហាញរថភ្លើង ដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេនៅលើពិភពលោកប្រមាណ ៦០០ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។

# ប្រភព Rueters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង