ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី កាលពីថ្ងៃពុធ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានសម្តែងការមិនសប្បាយចិត្ត


- ក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្រ្តី កាលពីថ្ងៃពុធ ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin បានសម្តែងការមិនសប្បាយចិត្ត ចំពោះការស្ទាក់ស្ទើររបស់លោកខាងលិចក្នុងការអនុម័ត ឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ របស់រុស្ស៊ី។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង