ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីព័រទុយហ្កាល់ លោក Antonio Costa បានប្រកាសបិទប្រទេសជាថ្មីម្តង ទៀត


ព័រទុយហ្កាល់ ៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីព័រទុយហ្កាល់ លោក Antonio Costa បានប្រកាសបិទប្រទេសជាថ្មីម្តងទៀតចាប់ពីថ្ងៃសុក្រ នេះទៅ ប៉ុន្តែសាលារៀន នៅតែបន្តបើកដំណើរការធម្មតាដដែល ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង