ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Stephane Bancel នាយក ប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថា


លោក Stephane Bancel នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកមិន ជឿថា វីរុសកូវីដ១៩ បំលែងខ្លួនថ្មី ដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅចក្រភពអង់គ្លេស អាហ្រ្វិកខាងត្បូ ប្រេស៊ីលហើយឥឡូវ នេះត្រូវ បានគេមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនទៀត នឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង របស់ក្រុមហ៊ុនលោក ឡើយ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង