ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរសុខាភិបាលជាតិចិន បានរាយការណ៍ករណី ឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៧១ ករណី


- អាជ្ញាធរសុខាភិបាលជាតិចិន បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន ៧១ ករណី កាលពីថ្ងៃអង្គារ ខណៈករណីឆ្លងមេរោគបំប្លែងខ្លួន កំពុងគំរាមកំហែង នៅភាគខាងកើតទីក្រុងណានជីង ប្រទេសចិន។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង