ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាម៉េរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ពលរដ្ឋណា ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ គ្រប់ដូស


- ស.រ.អា ៖ អាម៉េរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ពលរដ្ឋណា ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ គ្រប់ដូស ត្រូវពាក់ម៉ាសការពារ នៅតាមទីសាធារណៈឡើងវិញ ក្នុងតំបន់ដែលមានមេរោគឆ្លង និងជាពិសេសមេរោគបំប្លែងខ្លួនដែលកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងគំហុក។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង