ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានរកឃើញសាច់ក្របីបង្កកនាំចូលពីប្រទេសឥណ្ឌា ចំនួន ៥ កុងតឺន័រ ក្នុងនោះមាន ចំនួន ៣កុងតឺន័រ មានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-១៩


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង