ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា កំពុងស្វែងរក ជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិ


- មីយ៉ាន់ម៉ា៖ រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា កំពុងស្វែងរកជំនួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគឆ្លងកូរ៉ូណា ខណៈប្រទេសក្រីក្រមួយនេះ កំពុងអំពាវនាវរកជំនួយពីប្រទេសផ្សេងៗទៀត មិនត្រឹមតែប្រទេសចិន ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងការតស៊ូដោះស្រាយរលកឆ្លងមេរោគថ្មីនេះ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង