ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីន បាននិយាយថា កងទ័ពអ៊ីស្រាអែល


- ប៉ាឡេស្ទីន៖ ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីន បាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែល បានបាញ់សម្លាប់ក្មេងប្រុសប៉ាឡេស្ទីនអាយុ ១២ ឆ្នាំម្នាក់ នៅតំបន់វេសប៊ែង កាលពីថ្ងៃពុធ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង