ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលថៃ បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ថៃ៖ ប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលថៃ បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាថៃបានបន្តបម្រាមគោលចរ រឹតបន្តឹងនៅក្នុងរាជធានី និងខេត្តដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ រហូតដល់ចុងខែសីហា ដើម្បីបន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈប្រទេសនេះកំពុងទប់ស្កាត់ផ្ទុះរលកឆ្លងមេរោគយ៉ាងគំហុគ។

# ប្រភព CNA

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង