ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បាននិយាយថា


- ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ ទីភ្នាក់ងារកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បាននិយាយថា ភ្នំភ្លើងមួយនៅភាគខាងកើតខេត្ត East Nusa Tenggara បានផ្ទុះឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដោយបាចបង្ហុយផេះ និងផ្សែងទៅលើអាកាសក្នុងកម្ពស់ជាង៤ គីឡូម៉ែត្រនិងបានបង្ខំឲ្យ ប្រជាជនជាង ២៧០០ នាក់ភៀសខ្លួនចេញ ។ ប្រពភ CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង