ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់ ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ចិន៖ ប្រជាជនចិនរាប់លាននាក់ ត្រូវស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃចន្ទ ក្រោមបទបញ្ជារិតបន្តឹង ខណៈប្រទេសកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើង ករណីឆ្លងមេរោគបំប្លែងខ្លួន ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះ និងកំពុងអនុវត្តការធ្វើតេស្តរកមេរោគគ្រប់ទីកន្លែង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង