ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ពីករណីមនុស្សស្លាប់


- ម៉ាឡេស៊ី៖ ក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ពីករណីមនុស្សស្លាប់ ដោយសារជំងឺឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាចំនួន ២១៩ នាក់ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដែលជាកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃថ្មីមួយ នាំឱ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ សរុបរបស់ប្រទេស នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតនេះ បានកើនឡើងដល់ ៩៤០៣ នាក់។

# ប្រភព Reuters

 

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង