ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃចន្ទហ្វីលីពីន បានឲ្យដឹងថា ខ្លួននឹងបន្តបំរាមគោចរពេលយប់ នៅទីក្រុងម៉ានីល


- ហ្វីលីពីន៖ កាលពីថ្ងៃចន្ទហ្វីលីពីន បានឲ្យដឹងថា ខ្លួននឹងបន្តបំរាមគោចរពេលយប់ នៅទីក្រុងម៉ានីល ព្រមគ្នានឹងវិធានរឹតបន្តឹងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការកើនឡើង នូវករណីឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាបំប្លែងខ្លួន Delta។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង