ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបិទខ្ទប់ផ្សារទួលសង្កែ នៅខណ្ឌឫស្សីកែវ


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចបិទខ្ទប់ផ្សារទួលសង្កែ នៅខណ្ឌឫស្សីកែវ ដែលមានការឆ្លងរាលដាលកូវីដ១៩បំប្លែងថ្មី Delta។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង