ព័ត៌មានជាតិ

សម្រេច ឲ្យដំណើរការឡើងវិញ ផ្សារសេរីស្ទោង ក្នុងភូមិកំពង់ក្ដី និងទីប្រជុំជននៃភូមិស្វាយស ក្នុងឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង