ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថាន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ បាននិយាយថា


- ប៉ាគីស្ថាន៖ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថាន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ បាននិយាយថា ក្រុមតាលីបង់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន មានជាប់ពាក់ព័ន្ធ នឹងការបំផ្ទុះរថយន្តក្រុងកាលពីខែមុន ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ ១៣ នាក់ ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន ៩ នាក់។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង