ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ម៉ាឡេស៊ី បានកត់ត្រាករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ២១,៦៦៨ ករណី


- ម៉ាឡេស៊ី បានកត់ត្រាករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ២១,៦៦៨ ករណី កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រទេសនេះ បានកើនឡើងលើស ២០,០០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង