ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ ពាក់ព័ន្ធការនាំចេញផ្លែមៀនស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិន និងប្រទេសថៃ


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង