ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្រ្តីឥណ្ឌូនេស៊ី បានរាយការណ៍ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា


ឥណ្ឌូនេស៊ី ៖ ក្រុមមន្រ្តីឥណ្ឌូនេស៊ី បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា មានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ ត្រូវបានគេជម្លៀសចេញ ហើយរាប់សិបនាក់ទៀតបានស្លាប់ នៅក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ ដោយសារទឹកជំនន់បានជន់លិចកោះ Borneo របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង