ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចដកហូតកំពង់ផែ ទេសចរណ៍ចុងឃ្នៀស​ ពីក្រុមហ៊ុន ស៊ូ ជីង


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចដកហូតកំពង់ផែទេសចរណ៍ចុងឃ្នៀស​ ពីក្រុមហ៊ុន ស៊ូ ជីង មកដាក់ជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋវិញ ៕

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង