ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា អត្តឃាតជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្នាក់


- អាហ្វហ្កានីស្ថាន៖ ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថា អត្តឃាតជនបំផ្ទុះគ្រាប់បែកម្នាក់ បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានកងទ័ពមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខយ៉ាងតិច ៣០ នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រល័យបំផុតមួយ ក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះ ។ ប្រពភ CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង