ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមតាលីបង់ អាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយ កាលពីថ្ងៃអង្គារថា


- អាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ ក្រុមតាលីបង់ អាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ពួកគេចង់បានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសន្តិវិធី ជាមួយប្រទេសដទៃទៀត ហើយនឹងគោរពសិទ្ធិស្ត្រី នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អ៉ីស្លាម ខណៈពួកគេធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្លូវការ លើកដំបូងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីដណ្តើមបានទីក្រុងកាប៊ុលមក។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង