ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកនាំពាក្យរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោកស្រីអេនជេឡាមឺកែល បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថា


- អាល្លឺម៉ង់៖ អ្នកនាំពាក្យរបស់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោកស្រីអេនជេឡាមឺកែល បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថា ប្រទេសនេះនឹងបញ្ជូនកងទ័ពរហូតដល់ទៅ ៦០០ នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ុល ដើម្បីជួយជម្លៀសពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ និងអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតប្រចាំតំបន់អាហ្គានីស្ថាន។

# ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង