ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីតាលី ដែលដឹកពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាន ចំនួន ២០២ នាក់


- អ៊ីតាលី៖ យន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់អ៊ីតាលី ដែលដឹកពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថាន ចំនួន ២០២ នាក់ រួមមានសកម្មជន អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស និងប្រជាជន ដែលមានទំនាក់ទំនងកិច្ចការជាមួយអ៊ីតាលី បានមកដល់ទីក្រុងរ៉ូមហើយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដែលជាយន្តហោះជួយជម្លៀសប្រជាជនចុងក្រោយពីប្រទេស ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមតាលីបង់។

# ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង