ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមតាលីបង់បានអំពាវនាវ ឱ្យបុព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាម អាហ្គានីស្ថាន ជម្រុញឱ្យមានការរួបរួមគ្នាមួយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើពិធីបួងសួង


- អាហ្គានីស្ថាន៖ ក្រុមតាលីបង់បានអំពាវនាវ ឱ្យបុព្វជិតសាសនាអ៊ីស្លាមអាហ្គានីស្ថាន ជម្រុញឱ្យមានការរួបរួមគ្នាមួយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើពិធីបួងសួង នៅថ្ងៃសុក្រដំបូងរបស់ពួកគេ ចាប់តាំងពីក្រុមអ៊ីស្លាមនិយម ដណ្តើមគ្រប់គ្រងបានប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន ខណៈការតវ៉ាប្រឆាំង នឹងការដណ្តើមកាន់កាប់ទឹកដី បានរីករាលដាលដល់ទីក្រុងជាច្រើន កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រួមទាំងរដ្ឋធានីកាប៊ុលផងដែរ។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង