ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្កត ម៉ូរីសុន បាននិយាយថាមនុស្សជាង ៣០០ នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលតាមជើងហោះហើរជម្លៀសមនុស្ស ៤ គ្រឿងទាំងយប់


- អូស្ត្រាលី៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្កត ម៉ូរីសុន បាននិយាយថាមនុស្សជាង ៣០០ នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងកាប៊ុលតាមជើងហោះហើរជម្លៀសមនុស្ស ៤ គ្រឿងទាំងយប់ ដែលរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលី ក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលី ជនជាតិអាហ្វហ្កានី និងពលរដ្ឋមកពីប្រទេសផ្សេងទៀត។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង