ព័ត៌មានជាតិ

សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំង


សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧប​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ជើញទៅកាន់សាធារណរដ្ឋបារាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង