ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសវៀតណាម បានដាក់ពង្រាយទាហាននៅតាម ដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ កាលពីថ្ងៃចន្ទ


- ហូជីមិញ ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានដាក់ពង្រាយទាហាននៅតាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ដើម្បីជួយអនុវត្តការបិទខ្ទប់ ទីក្រុងឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបំផុត នៅតាមតំបន់ជាច្រើន ក្នុងទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះ និងជាតំបន់ក្តៅនៃការផ្ទុះឡើងមេរោគឆ្លង ដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ខ្លួនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង