ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ជំនួយផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្តជាង ៥០០ តោន


- អាហ្វហ្គានីស្ថាន ៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ជំនួយផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្តជាង ៥០០ តោន រួមទាំងឧបករណ៍វះកាត់ និងអាហារូបត្ថម្ភក្មេង ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន នៅសប្តាហ៍នេះ បានជាប់គាំងដោយសារតែបទបញ្ជាដ៏តឹងរឹង នៅអាកាសយានដ្ឋានទីក្រុងកាប៊ុល។

# ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង