ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបារាំង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩


- បារាំង ៖ អាជ្ញាធរសុខាភិបាលបារាំង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ចំនួនមនុស្សឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងអ្នកដែលកំពុងព្យាបាល នៅក្នុងអង្គភាពថែទាំបន្ទាន់ (អាយយូយូ) បានឈរនៅក្នុងកម្រិតអត្រាដ៏ខ្ពស់បំផុត ក្នុងរយៈពេលជាងពីរខែមកនេះ ព្រោះថាមេរោគបំប្លែងខ្លួន Delta កំពុងធ្វើឱ្យមានភាពតានតឹងជាថ្មីលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបារាំង។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង