ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា អ្នកដែលពុំមានលទ្ធភាពធ្វើចត្តាឡីស័កដោយខ្លួនឯង អាចធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅសណ្ឋាគារសុខាដោយមិនគិតប្រាក់


ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា អ្នកដែលពុំមានលទ្ធភាពធ្វើចត្តាឡីស័កដោយខ្លួនឯង អាចធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅសណ្ឋាគារសុខាដោយមិនគិតប្រាក់ លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា តបតាមអនុសាសន៍របស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ក្រសួងសុខាភិបាល និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ បានប្រកាសថា សម្រាប់អ្នកដែលពុំមានលទ្ធភាពធ្វើចត្តាឡីស័ក ដោយខ្លួនឯង គឺអាចធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញបាន ដោយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកធានារ៉ាប់រងក្នុងការចំណាយ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទថ្មី