ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន លោក Yoshihide Suga បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថា


- ជប៉ុន៖ នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន លោក Yoshihide Suga បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធនេះថា ប្រទេសជប៉ុន នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ ជាមួយក្រុមប្រទេស G7 និងប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីការពារអាហ្វហ្គានីស្ថាន មិនឱ្យក្លាយជា “ កន្លែងក្តៅនៃអំពើភេរវកម្មម្តងទៀត ” ឡើយ។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង