ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃពុធចិន បានបន្តធ្វើការការពារខ្លួន មុនពេលការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក


- ចិន៖ កាលពីថ្ងៃពុធចិន បានបន្តធ្វើការការពារខ្លួន មុនពេលការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ស្តីពីប្រភពដើមនៃមេរោគកូរ៉ូណា ដោយមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់ បានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាម៉េរិក ថាបានធ្វើនយោបាយ លើបញ្ហាមេរោគកូវីដ១៩ ដោយព្យាយាមបន្ទោសលើចិន។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង