ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អ្នកឃ្លាំមើលបរមាណូរបស់ អ.ស.ប បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំថា


- កូរ៉េខាងជើង៖ អ្នកឃ្លាំមើលបរមាណូរបស់ អ.ស.ប បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំថា កូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្តើមដំណើរការឡើងវិញ នូវប្រព័ន្ធរ៉េអាក់ទ័រ សម្រាប់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង