ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អតីតប្រធានាធិបតីស.រ.អា លោក ដូណាល់ត្រាំបានជួលមេធាវីម្នាក់នៅរដ្ឋ South Carolina លោក Butch Bowers ឲ្យតំណាងរូបលោកចូលខ្លួន


ស.រ.អា ៖ អតីតប្រធានាធិបតីស.រ.អា លោក ដូណាល់ត្រាំបានជួលមេធាវីម្នាក់នៅរដ្ឋ South Carolina លោក Butch Bowers ឲ្យតំណាងរូបលោកចូលខ្លួនក្នុងសវនការជំនុំជម្រះក្តី ក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលបានប្តឹងចោទប្រកាន់លោកពីបទ ញុះញង់ឱ្យមានការបះបោរ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង