ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្តរួចហើយ សម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ ស៊ីណូវ៉ាក់ ចំនួន០២លានដូស


កម្ពុជាបានត្រៀមរថយន្តរួចហើយ សម្រាប់ដឹកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ ស៊ីណូវ៉ាក់ ចំនួន០២លានដូស ដែលជាការបញ្ជាទិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលនឹងដឹកមកដល់កម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង